Energiebesparings onderzoek

EnergiebesparingsonderzoekVDK

"In het overheidsbeleid staat energiebesparing hoog op de agenda.
Zowel het ministerie van VROM als Economische zaken legt grote nadruk op vermindering van het energieverbruik
in de komende jaren.
Ook de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer biedt de vergunningverlener de mogelijkheid
om bedrijven een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren.

Voor bedrijven is energie vaak een kostenpost waar in de regel nog, met de nodige aandacht, op kan worden bespaard.
In een energiebesparingsonderzoek wordt de energiehuishouding binnen een bedrijf in kaart gebracht, knelpunten
vastgesteld en verbetermaatregelen aangegeven.

lineVDK

Branche-afspraken over energiebesparing

De afspraken tussen de overheid en de branche worden
“meerjarenafspraak (MJA)” genoemd. Een individueel bedrijf kan zich conformeren aan deze meerjarenafspraak.
Hiertoe dient dan een energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd en een bedrijfsenergieplan (BEP)
te worden opgesteld.
Indien een bedrijf niet deelneemt aan een meerjarenafspraak kan het bedrijf als
individueel bedrijf verplicht worden een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren.
Deze verplichting kan, volgens een vuistregel, worden opgelegd als het bedrijf meer dan ca. € 50.000,00 aan energiekosten heeft."


Lees verder :


Waarom een energiebesparingsonderzoek?

Stappenplan voor een energiebesparingsonderzoek