People Planet Profit

PPPVDK1

Een laag energiegebruik van een gebouw kan heel goed samengaan met een gezond binnenklimaat. (Roulet, 2005).
Dit biedt volop kansen voor gebruikers van dergelijke kwalitatief hoogwaardige utiliteitsgebouwen.


Deze kansen, opgesplitst naar de 3 P’sPeopleVDK

  green_arrow meer comfort

  green_arrow minder gezondheidsklachten


PlanetVDK

  green_arrow verlaging CO2-uitstoot

ProfitVDK

  green_arrow hogere productiviteit
  green_arrow lager ziekteverzuim
  green_arrow lagere energiekosten
  green_arrow toenemend concurrentievoordeel in de strijd om human capitalBovenstaand overzicht laat zien dat kwaliteitsverbetering van de eigen huisvesting naadloos aansluit op de 3P-gedachte.
In de wetenschap dat de kwaliteit van het binnenklimaat van utiliteitsgebouwen in Nederland verre van optimaal is (Boerstra, 2006),
is het dus van groot belang dat gebruikers van utiliteitsgebouwen aandacht besteden aan de kwaliteit van hun eigen huisvesting.
In het vervolg van dit artikel ga ik nader in op wat het een en ander betekent voor de 3 P’s afzonderlijk.