Energie audit het stappenplan voor een energiebesparingsonderzoek

stappeplan

 

 

Energie audit voor bedrijven 

 

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers en/of een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen zijn verplicht om een EED-audit uit te voeren. Dit betekent dat een redelijk uitgebreid energieonderzoek bij uw bedrijf wordt uitgevoerd, waarbij ook aandacht aan vervoer kan worden besteed.

In principe moest deze EED-audit voor 5 december 2015 uitgevoerd zijn, maar het overgrote deel van de betreffende bedrijven hebben uitstel aangevraagd tot medio 2016.

Een EED energie-audit bestaat uit:

 

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);

  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;

  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;

  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

  

zie hiervoor ook http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit

 

VDK advies voert deze onderzoeken voor u uit.

 

Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek bestaat uit een drietal fasen:

 

green_arrow  het onderzoek

green_arrow  de gegevensanalyse

green_arrow  het bedrijfsenergieplan

EnergieBesparingPlanVDK

 

 

green_arrow1.     Het onderzoek

In de onderzoeksfase worden de energiestromen binnen het bedrijf geïnventariseerd.
Er wordt zowel gekeken naar de gebouwen en terreinen als naar de productiemiddelen.
Om deze fase soepel te laten verlopen is er door ons een helder uniform format  ontwikkeld die tezamen met het
bedrijf wordt doorlopen en ingevuld om zo te komen tot een goed inzicht in de energiestromen.

 

green_arrow 2.       De gegevensanalyse

Het doel van de analysefase is het genereren van energiebesparingsopties.
Het genereren van energiebesparingsopties kan op twee manieren geschieden.
Door middel van reeds bij de adviseur aanwezige kennis van ‘standaard’ verbeteringsopties
en doormiddel van het houden van een brainstorm binnen het bedrijf.
Een brainstorm activeert de binnen het bedrijf aanwezige kennis en vergroot de
betrokkenheid bij het uitvoeren van de maatregelen.
Voor de voorgestelde maatregelen wordt een schatting gemaakt van de energie- en
kostenbesparing en wordt indien mogelijk de terugverdientijd van de maatregel aangegeven.

 

green_arrow 3.      Het bedrijfsenergieplan

In de planfase worden keuzes gemaakt. Aan de hand van de resultaten uit de gegevens-analyse wordt een bedrijfsenergieplan opgezet.
Hierin wordt aangegeven welke energie-besparende acties zullen worden uitgevoerd, door wie en in welk tijdsbestek.