Waarom een energiebesparingsonderzoek

waarom


De belangrijkste redenen om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren zijn:

1. Kostenbesparing

Energieverbruik kost een bedrijf geld. Om deze kosten te kunnen verlagen is inzicht nodig in de energiehuishouding van het bedrijf.
Dit inzicht moet leiden tot maatregelen die het energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten doen dalen.

2. Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf

Tussen een groot aantal branche-organisaties en de centrale overheid zijn energie-besparingsdoelstellingen vastgesteld.
Om deze reductiedoelstellingen te kunnen halen dient men een actief energiebeheer te voeren.

3. Energiebesparing en de milieuvergunning

De verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer geeft de vergunningverlener de mogelijkheid om een energiebesparingsonderzoek
als voorschrift in de vergunning op te nemen. Zelf hiertoe het initiatief nemen heeft altijd de voorkeur boven wachten op de vergunningverlener.

4. Basis voor een bedrijfsenergieplan en energiemanagementVDKzonnedak

Een energiebesparingsonderzoek is de basis voor het bedrijfsenergieplan en uiteindelijk voor structureel energiebeheer.