Wat doet VDK

WatVDK2


VDK advies voert energiebesparingsonderzoek uit en geeft aanbevelingen met betrekking tot maatregelen

die het energieverbruik kunnen verminderen. Hierbij wordt aangegeven wat de terugverdientijd
van de diverse maatregelen is. Tezamen met het bedrijf kan dan een bedrijfsenergieplan worden opgesteld,
waarin wordt aangegeven wanneer welke maatregelen worden ingevoerd.

 

Doorlooptijd

Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek duurt, afhankelijk van de complexiteit van het
bedrijf en de snelheid waarmee de gegevens worden verzameld (of worden aangereikt), ca. 1 à 2 maanden.

VDK advies bewaakt gedurende het gehele traject de voortgang en heeft regelmatig overleg met het bedrijf.Kosten van uitvoering door VDK

VDK brengt op verzoek een op de bedrijfssituatie gerichte offerte uit met een plan van aanpak en een kostenraming


Meer informatie

Indien u na het bovenstaande meer informatie en/of een persoonlijker toelichting wenst, kunt u contact op nemen met VDK advies.